فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران

هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان نجف آباد

دوره آمادگی سالیانه نجات غریق سال ۱۳۹۷

22 آوریل 2018

دوره آمادگی نجات غریق آقایان سالیانه ۱۳۹۷ شهرستان نجف آباد در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با حضور مدرسین : علیرضا طبیبی ، اکبر امیرخانی ، پیمان گرامی در مجموعه ورزشی استخر ولایت برگزار گردید .

دوره آمادگی نجات غریق سالیانه 1397
دوره آمادگی نجات غریق سالیانه 1397
دوره آمادگی نجات غریق سالیانه 1397
دوره آمادگی نجات غریق سالیانه 1397
دوره آمادگی نجات غریق سالیانه 1397
دوره آمادگی نجات غریق سالیانه 1397

تبلیغات